U bent hier: Home Programma's Raadsvergadering

Raadsvergadering

Uitzending van de raadsvergadering van de gemeente Harlingen.

Nieuwe vergaderstructuur voor de gemeenteraad van Harlingen

De gemeenteraad van Harlingen krijgt een nieuwe vergaderstructuur. De vergaderingstructuur wordt per 5 september uitgebreid met commissievergaderingen die de vergaderstukken voorbereid. Reden hiervoor is dat de gemeenteraad op een effectievere en efficiëntere manier wil vergaderen. De oude vergaderstructuur, met een voorbereidend en besluitvormend deel in één vergadering, voldeed niet meer.

De raad stelt ter voorbereiding van de besluitvorming twee commissies in, te weten de commissie Mens & Bestuur en de commissie Omgeving. Iedere commissie bereidt de behandeling van de raadsstukken voor en de leden kunnen tijdens de commissievergadering vragen stellen aan de portefeuillehouder. Tijdens de raadsvergadering vindt vervolgens het besluitvormende deel van de vergadering plaats en kunnen de fracties met elkaar in debat over het onderwerp.

Inspreekrecht tijdens commissievergaderingen
Er zijn verschillende manieren waarop u als burger invloed heeft op het politieke proces. Wanneer u gebruikt wilt maken van het inspreekrecht is dit voortaan alleen mogelijk bij de commissievergaderingen. U mag het woord voeren over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen van de commissies en kunt zich op de dag van de commissievergadering, tot 12 uur, aanmelden bij de raadsgriffier.

De agenda van de commissievergaderingen worden gepubliceerd via de gemeentelijke pagina in de Harlinger Courant en via de agenda van de raad op de gemeentelijke website.

Iedere vergadering is openbaar
De commissievergaderingen zijn net als de raadsvergaderingen in de gemeente Harlingen openbaar. U bent van harte welkom om een commissie en/of raadsvergadering bij te wonen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar het stadshuis te komen kunt u de commissie- of raadsvergadering live volgen via de gemeentelijke website.

 

Agenda :

 

Helaas is het niet mogelijk de Agenda van de eerstvolgende raadvergadering hier te plaatsen. Dit omdat deze Agenda, in de aanloop naar de vergadering, nogal eens gewijzigd wordt. Voor een juiste, en onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Harlingen vallende, Agenda verwijzen wij U naar www.harlingen.nl

 

 


  • Radio Stad Harlingen © 2011. Ontwikkeld door Rebel X.